Компенсация За Зодиакалния Знак
Странност C Знаменитости

Научете Съвместимост По Зодиакален Знак

Вдъхновяващи истории

Хлапе споделя обяда си с бедното момиче, на следващия ден тя взима него и баба с черен джип — Историята на деня

Том видя, че неговата съученичка Миа няма нищо за обяд, така че той сподели с нея обяда си, въпреки че имаше много малко за себе си. На следващия ден тя се появи в черен джип с огромна изненада за Тим и баба му.— Хей, няма ли да излизаш в почивка? Том попита своята съученичка Мия, която седеше до него всеки ден. За разлика от останалите в класа, Миа не беше станала, когато учителят обяви, че е време за почивка. Всички деца се изправиха, взеха кутиите си за обяд и излязоха от класната стая. Том обаче забеляза, че приятелят му остана.— Не — отвърна момичето, свивайки устни. — Нямам какво да ям.

  Само за илюстрация | Източник: Pexels

Само за илюстрация | Източник: Pexels

'Какво?' — попита шокиран Том. Той се взря в приятелката си със състрадание, докато тя кимна тържествено с глава. 'Защо? Винаги обядваш в червената си кутия за обяд!''Какъв е този шум?' — учуди се Розалинд, грабна палтото си и отвори вратата. 'Кой е това?'

Миа кимна бавно с глава. — Да, но не днес.

'Защо?' — попита отново той.

„Майка ми е в болница, така че днес нямам никаква храна“, разкри Миа, гледайки Том и сви рамене.Том се замисли за нейното положение, чувствайки се ужасно, че майката на Миа е в болницата. Родителите му отидоха в болницата един ден и така и не излязоха. Те са били в Рая, според бабата на Том, Розалинд.

  Само за илюстрация | Източник: Pexels

Само за илюстрация | Източник: Pexels

Освен това знаеше какво е да нямаш храна. Баба му даваше всичко от себе си, но нямаха друго семейство. Винаги говореше с някого по телефона за това как цените се покачват. Том не беше сигурен, че разбира какво точно означава това. Но той често яде остатъци; понякога баба му дори не яде през нощта.

Съчувствайки на приятеля си, той погледна в кутията си за обяд. Имаше сандвич болоня, сок и ябълка. „Можете да споделите с мен. Не знам дали харесвате този сандвич, но моят сок и ябълка са много добри“, предложи той с усмивка.

'Наистина ли?' – оживи се момичето и стана от бюрото си.

'Да! Да вървим!' — подкани го той и двамата скочиха към двора на детската си градина. Том раздели сандвича си наполовина и те се редуваха да пият от кутията му със сок и да отхапят ябълката.

Миа се усмихна и се смя много. След като се нахраниха, те играха с другите деца, докато дойде време да се върнат в клас.

В края на деня Миа помаха на Том за сбогом и му благодари, че сподели обяда си. „Ако утре получа кутия за обяд, ще споделя с вас!“ — извика тя.

  Само за илюстрация | Източник: Pexels

Само за илюстрация | Източник: Pexels

Том махна с ръка, докато се качваше в училищния си автобус и се надяваше майката на Миа скоро да се оправи и да се върне у дома, за да не остане отново гладна.

***

На следващия ден беше прекрасна събота и бабата на Том беше обещала, че могат да играят в местния парк близо до дома им в Мисури. Но докато се приготвяли да излизат, отвън чули силния клаксон на кола.

'Какъв е този шум?' — учуди се Розалинд, грабна палтото си и отвори вратата. 'Кой е това?'

Том чу думите на баба си и се втурна към вратата, за да види какво е това. Пред къщата им имаше огромен черен джип, но те нямаха представа защо и кой може да е той. — Мисля, че нашият съсед има посетител.

„Това трябва да е“, каза Розалинд и реши да излезе навън, за да види дали имат нужда от указания. Но когато и двамата излязоха, Том видя Миа да става от задната седалка и да тича към тях.

'ТОМ! ТОМ!' — развесели се тя. 'ИЗНЕНАДА!'

'Какво?' — попита Том объркан, но усмихнат.

  Само за илюстрация | Източник: Pexels

Само за илюстрация | Източник: Pexels

'Кой е това?' — попита Розалинд със собствена усмивка. Том я запозна с Миа.

При тях се приближи мъж, облечен в обикновени, но скъпи дрехи. „Здравейте! Аз съм Роджър, бащата на Миа. Чух, че Том е споделил обяда на Миа вчера“, протегна ръка към Розалинд и след това погледна надолу към Том. „Много ти благодаря, приятелю, иначе дъщеря ми щеше да е гладна цял ден.“

Тогава децата се разсеяха и започнаха да тичат из предния двор. Роджър се приближи до Розалинд.

„Вчера беше първият път от известно време, когато Миа остана при мен. Жена ми и аз се разведохме преди известно време и пътувах. Неудобно ми е да кажа, че забравих да й направя обяд. Просто й дадох малко пари, мислейки, че нейното училище има кафене. Но очевидно няма. Нямах представа. Аз съм идиот', обясни Роджър и Розалинд се засмя, докосвайки рамото му.

„О, боже! Е, вече знаеш и е добре, че Том беше там, за да сподели обяда си. Майката на Миа добре ли е?“ — учуди се Розалинд.

  Само за илюстрация | Източник: Pexels

Само за илюстрация | Източник: Pexels

„Да. Тя е добре. Решихме Миа да остане с мен за няколко седмици, докато се подобри. Това е ново. Не сме го правили от развода и просто осъзнавам всички неща, които не знам относно децата или отглеждането им. Неудобно е“, продължи Роджър, като се почеса по тила. „Но както и да е, не затова сме тук. Получих адреса ви от учител и имаме огромна изненада!“

Миа чу баща си да говори за изненада и дръпна Том към възрастните. Роджър се наведе с лице към децата. „Том, как би искал да отидеш в... SILVER DOLLAR CITY?“

'УРА!' Том се развесели. 'Може ли да тръгваме, бабо? Може ли? МОЛЯ?'

— Ъъъ… — Розалинд се поколеба. Нямаха пари за това, но Роджър даде знак, че цялото пътуване е за негова сметка, така че тя се усмихна и кимна на внука си.

И двете деца отново се развеселиха. 'Да тръгваме!' – възкликна Миа и хукна към колата.

  Само за илюстрация | Източник: Pexels

Само за илюстрация | Източник: Pexels

Розалинд все още изглеждаше малко притеснена, така че Роджър се наведе и прошепна: „Това е най-малкото, което можех да направя. Внукът ви е добро дете, което сподели обяда си без колебание. Считайте това за подарък. Моля ви.“

Розалинд се усмихна на младия баща, докато отиваха към колата за прекрасен ден в увеселителния парк.

Какво можем да научим от тази история?

  • Научете децата си да споделят с по-малко щастливите. Том не се поколеба да сподели обяда си с приятел, въпреки че нещата бяха трудни и вкъщи липсваше храна.
  • Добрите дела винаги се възнаграждават по някакъв начин. След като Том направи добро дело за Миа, баща й реши да му се отплати с прекрасен ден в увеселителен парк. Като цяло кармата има начин да се отплати за добрите дела.

Споделете тази история с приятелите си. Може да озари деня им и да ги вдъхнови.

Ако ви е харесала тази история, може да ви хареса този за дете, което споделя обяда си с улично момиче всеки ден и в крайна сметка си намира семейство.

Това произведение е вдъхновено от истории от ежедневието на нашите читатели и е написано от професионален писател. Всяка прилика с действителни имена или местоположения е чисто съвпадение. Всички изображения са само за илюстрация. Споделете вашата история с нас; може би това ще промени нечий живот. Ако искате да споделите вашата история, моля, изпратете я на info@vivacello.org.